X
تبلیغات
زولا

تعبیر خواب آدم حقه باز

سه‌شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 18:18

تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز,tabire khab adam hoge baz,تعبیر خواب حقه و نیرنگ

دیدن خواب حقه و نیرنگ یا دیدن خواب آدم حقه باز تعبیرهای متفاوتی دارد اما طبق تعبیر بزرگان تعبیر خواب, دیدن حقه در خواب نشانه زن یا کنیز است و باید دید شما خواب حقه یا آدم حقه باز را با چه شرایطی دیدید. در ادامه این پست پارلین تعبیر خواب کامل آدم حقه باز, حقه و نیرنگ را آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آدم حقه باز

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب دیدید که با آدم حقه بازی هم سفر هستید تعبیر خواب شما بیانگر این است که شما می ترسید در راه از بقیه عقب تر بمانید نگران نباشید به راهتان با کمی احتیاط و مراقبت ادامه بدهید و نقشه های خود را با دقت بیشتری انجام دهید.

تعبیر خواب حقه و نیرنگ

محمد بن سیرین می گوید : در حالت کلی دیدن حقه در خواب نشانه زن یا کنیز هست. اگر خواب ببینید که حقه تون شکست نشانه این است که از آن زن جدا و به سمت مرگ یا زندگانی می روید.

تعبیر خوردن آدامس در خواب
تعبیر خوردن آدامس در خواب
اگر خواب ببینید که آدامس و سقز را خوردید (قورت دادید) از این کار خود پشیمان خواهید شد ...

جابر مغربی می گوید : اگر در خواب ببینید که زنی پاکیزه و آرایش شده داشتید خواب شما نشانه این است که زنی توانگر خواهید گرفت و از او منفعت خواهید برد اگر غیر از این خواب ببینید نشانه این است که زنی زشت و درویش بخواهید یا اینکه کنیز شما زشت خواهد بود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.